„Automata for STEM“ № 2018-1-PT01-KA201-047499 , по програма Еразъм+“

През месец януари 2019г. в гр. Коимбра, Португалия се проведе първа работна среща по проект „Automata for STEM“ № 2018-1-PT01-KA201-047499 , по програма Еразъм+. Участваха университетски преподаватели и учители от Великобритания, България, Португалия, Италия и Норвегия.