Math Technology The Journey of learning from data to knowledge” Еразъм+ Проект № 2019-1-TR01-KA229-074388_4

В периода 20-24.01.2020 се проведе първата среща по проекта “Math and Technology – The Journey of learning from data to knowledge” в гр. Тарсус-Мерсин, Турция. Всички партньори – от Латвия, Северна Македония, Полша и България бяха представени с екипи от петима учители. От нашето училище участваха учителите Валентина Велкова, Валя Кусева, Мартина Евгениева, Юлиян Топалов и Венета Велкова.