„P.I.C.N.I.C”, по програма Еразъм+

През м. март 2019г. в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ се проведе  втора работна среща по проект „P.I.C.N.I.C”, по програма Еразъм+. Участваха учители от България, Великобритания, Чехия, Португалия и Италия.