P.I.C.N.I.C

В периода 07.10-11.10.2019 година начални учители от 32 СУИЧЕ ,, Свети Климент Охридски” работещи по проект P.I.C.N.I.C насочен към CLIL обучение и ,,Драма” в начален етап посетиха училище JOSE SANCHES в Португалия. С колеги от Португалия, Великобритания, Италия и Чехия обсъдиха нови методи и техники за интегриране на езиковото обучение и драмата в обучението по различни предмети. Водещи методи, които се налагат и в световен мащаб са драмата и играта, чрез които децата да опознават света и да учат с лекота и удоволствие. Не само децата, но и техните учители обичат да играят и драматизират, както се вижда от снимките.