В периода 6 -12 май 2018 година в град Дечимоману,  Италия се проведоха петите SEM Talks на тема   „ Интеграция на бежанците“ по програма Strategies 21, Erasmus +, по която 32. СУИЧЕ си партнира с училища от Италия, Испания, Португалия, Турция, Франция и Унгария.

 Нашето училище бе представено от Александра Митрева от 11Е клас и Ина Иванова от 11Б клас, които заеха почетното второ място.      

 Момичетата впечатлиха международното жури с креативността си, изразена в изготвянето на списание и брошури с включени, интервю с успешно интегрирана бежанка в България както и интересни статии и материали по разглеждания проблем. Цялостното представяне на екипа беше рамкирано от блестящите езикови умения на нашите ученички.