Анкета – за родителите на 32.СУИЧЕ

Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на процеса на обучение в електронна среда и получаване на обратна връзка от родителите на учениците в град София, моля да попълните приложената анонимна анкета. Формулярът ще е активен до 17:30 часа на 09.04.2020 г. (четвъртък).https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4frN05ElD_AQxn6lkvIRsj3my-GPrzQ-iIIB4EwGer45Pg/viewform