ВАЖНО!!! График на учебното време от 15.06 до 18.06.2021г.

16. и 18. юни 2021 г. са неучебни дни – провеждане на НВО VII и X клас!

На 15.06.2021 г. часовете за втора смяна ще бъдат до 16:30 ч. за V, VI, VII и VIII клас.

На 17.06.2021г. V и VI клас – проектна дейност по график от 13,30ч. до 16,30ч.

На 17.06.2021г.  часовете за втора смяна ще бъдат до 16:30 ч. за VII и VIII клас.