ВАЖНО!!! На вниманието на родителите на учениците от 1-4 клас

 Уважаеми родители,

Поради усложнената епидемична обстановка и с цел ограничаване на заболеваемостта и опазване здравето на учениците и учителите, за периода 05.11.-13.11.2020 г. паралелките от начален етап минават на едносменно целодневно обучение.

Учениците от класовете, които по разписание са първа смяна (1, 2а,б,в класове и 4 клас) ще учат в определените им  в началото на годината класни стаи и при пристигането си в училище следва сами да отидат до тях.

Учениците от класовете, които по разписание са втора смяна (2 г, д   и 3 клас) ще бъдат разпределени в нови класни стаи и ще бъдат посрещнати на главния вход 1 на училището /ул. Софроний Врачански/ от учителите и заведени до съответната стая.

Графикът на учебния процес остава непроменен.

Начало на учебните занятия за 2г и 2д клас – 8.20ч.

за 3 клас – 8.10ч.

Групите ЦДО  извеждат децата в 16.30ч. и 17.30ч.

Ръководството и учителите на 32.СУИЧЕ се надяват на разбиране и подкрепа от Ваша страна в тази сложна за всички ситуация.