ВАЖНО!!! На вниманието на учениците и родителите на учениците от 5-7 клас

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици от V,VI и VII клас,

Поради усложнената епидемична обстановка, големия брой отсъстващи учители и ученици и с цел ограничаване на заболеваемостта и опазване здравето на учениците и учителите, за периода 05.11.-13.11.2020 г. паралелките от прогимназиален етап- V-VII клас преминават на обучение в електронна среда.

Графикът на учебния процес остава непроменен. Учебните часове започват в 7.30 ч. и са с продължителност 30 мин. Началният час на всеки блок остава непроменен ( 7.30 ч.; 9.00 ч.; 10.30 ч.; 12.00 ч.)

Ръководството и учителите на 32.СУИЧЕ се надяват на разбиране и подкрепа от Ваша страна в тази сложна за всички ситуация.