ВАЖНО!!! ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

МОЛЯ ВСИЧКИ, КОИТО СА ЗАПИСАЛИ ДЕЦАТА СИ В  I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г. в 32.СУИЧЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ДА ПОПЪЛНЯТ СЛЕДНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕЗИК. ПРИ НЕПОПЪЛВАНЕ ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАЛЕЛКИ СЛУЖЕБНО.