Еразъм+ Проект № 2018-1- UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

На 10.09.2020 в нашето училище се проведе втори семинар с учители. Бяха тествани и валидирани приложението AR и учебната програма по проекта ON-OFF4Youngsters.