Второ класиране на прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

 Уважаеми родители, 


Заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас се подават на 07.06.2019 г. от 9:00 до 17:00 ч. и на 10.06.2019 г. от 9:00 до 12:00 ч. в стая 8

при наличие на обявени свободни места след края на първо класиране на 06.06.2019 г.  в 18.00 часа.

Заявление