График за изпити самостоятелна форма на обучение за 11 клас

График за изпити  самостоятелна форма на обучение за 11 клас

 сесия юни- юли за 2019- 2020 учебна година

Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на:

1. Математика- ЗП

Дата: 19.06.2020г.   Час:12.30   Стая: 1

2. Български език и литература – ЗП/ПП

 Дата: 22.06.2020г.   Час: 12.30   Стая:1

3.ФВС  – ЗП

Дата: 24.06.2020г.   Час:12.30   Стая: 1

4. Английски език – ЗП/ ПП

 Дата: 26.06.2020г.   Час:10.00   Стая: 1

5. Немски език- ПП

Дата: 29.06.2020г.   Час:12.30   Стая: 1

6.Философия- ЗП

Дата: 02.07.2020г.   Час:12.30   Стая: 1

7.География и икономика- ЗП

 Дата: 06.07.2020г.   Час:12.30   Стая: 1