ГРАФИК ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

ГРАФИК ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ 

сесия май/ юни 2019/ 2020 учебна година

1.Български език и литература, 8. клас – ЗУЧ (144 ч.)

Дата: 8.06. 2020 г. Час: 12.30   Стая: 100

2. Български език и литература, 9. клас – ЗУЧ (108 ч.)

Дата: 11.06. 2020 г. Час: 12.30   Стая: 100

3. Испански език, 8. клас  – ИУЧ (72 ч.)

Дата: 27.05. 2020 г. Час:12.30   Стая: 100

4. Испански език, 9. клас  – ЗУЧ (72 ч.), ИУЧ (36 ч.)

Дата: 29.05. 2020 г. Час:12.30   Стая: 100

5. Информационни технологии, 8. клас  – ЗУЧ (36 ч.)

Дата: 20.05. 2020 г. Час:12.30   Стая: 100

6. Информационни технологии, 9. клас  – ЗУЧ (36 ч.)

Дата: 22.05. 2020 г. Час:12.30   Стая: 100

7. Философия, 8. клас  – ЗУЧ (36 ч.)

Дата: 27.05. 2020 г. Час:12.30   Стая: 100

8. Физическо възпитание и спорт, 9. клас  – ЗУЧ (72 ч.)

Дата: 18.05. 2020 г. Час:12.30   Стая: 100

Квесторите и оценителите да се явят в училище на съответната дата за провеждане на изпита, а класните ръководители да уведомят учениците за графика.