График за провеждане на олимпиадите

 

Олимпиада

Дата/ Час

Отговорник

зам.- директор

Председател на комисията

БЕЛ

03.02.2021г./ 9.00ч.

Петър Алексиев

Борислава Петрова

Английски език

23.01.2021г./ 9.00ч.

Красимира Павлова

Ралица Карлова

МАТ

16.01.2021г./ 9.00ч.

Валя Велкова

Валя Кусева

Знам и мога

23.01.2021г/9.00ч..

Детелина Бояджиева

Емилия Йончева

История и цивилизация

01.02.2012г./9.00ч.

Росанка Гогова

Йордан Лазаров

География и икономика

28.01.2021г./12.00ч.

Росанка Гогова

Ева Радева

Химия и ООС

29.01.2021г./12.00ч.

Детелина Бояджиева

Ирина Андонова

Биология и ЗО

27.01.2021г./9.00ч.

Петър Алексиев

Борислава Русинова и Мария Георгиева

Физика

28..01.2021г./13.30ч.

Детелина Бояджиева

Ива Петрова