ГРАФИК за провеждане на родителски срещи в гимназиален етап – юни 2020 г.

 

ГРАФИК

за провеждане на родителски срещи в гимназиален етап – юни 2020 г.

Клас

Дата

Стая

Час

8 А

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

8 Б

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

8 В

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

8 Г

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

8 Д

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

8 Е

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

9 А

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

9 Б

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

9 В

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

9 Г

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

9 Д

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

9 Е

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

10 А

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

10 Б

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

10 В

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

10 Г

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

10 Д

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

10 Е

10 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

11 А

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

11 Б

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

11 В

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

11 Г

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

11 Д

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30

11 Е

11 юни 2020 г.

класна стая в Школо

18.30