График на дейностите по прием на ученици в 8 клас след трето класиране

 График на дейностите по прием на ученици и запълване на незаетите места след трети етап на класиране за учебната 2020/ 2021 година:

1.  Обявяване на свободните места след трето класиране – 10.08.2020 г.

2.   Прием на документи за запълване на свободните места след трето класиране

 11.08.2020 г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

Класирането се извършва по бал.

3. Обявяване на резултатите от класирането:

       12.08.2020 – 11.00 часа

             4.  Записване на приетите ученици

                   12.08.2020г. – от 12.30 до 16.00 ч.