График на изпити за оформяне на годишна оценка за самостоятелна форма на обучение в 11 клас

График на изпити за оформяне на годишна оценка за самостоятелна форма на обучение в 11 клас:

  1. История и цивилизация – 08.09.2020г. от 10.00 ч.
  2. Испански език – 09.09.2020г. от 10.00 ч
  3. Биология и ЗО – 10.09.2020г. от 10.00 ч.
  4. Физика и астрономия – 11.09.2020г. от 10.00 ч.
  5. Химия и ООС – 14.09.2020г. от 10.00 ч.