График на изпити за самостоятелна форма на обучение

 

График на изпити  за самостоятелна форма на обучение – 10 клас:

  1. ФВС-  19.01.2021г. от 10.30ч.
  2. Философия- 22.01.2021г. от 13ч.
  3. Информационни технологии- 25.01.2021г. от 11ч. – ЗУЧ
  4. Информационни технологии- 25.01.2021г. от 14ч. – ИУЧ
  5. Английски език- 27.01.2021г. от 10.00ч. – ЗУЧ
  6. Английски език- 27.01.2021г. от 13.00ч. – ИУЧ
  7. История и цивилизация – 29.01.2021г. от 13.00 ч.
  8. Музика- 01.02.2021г. от 12.00ч.
  9. Биология и ЗО – 04.02.2021г. от 13.00 ч.