График на учебните смени в 32.СУИЧЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.ПРЕЗ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК  ПЪРВА СМЯНА  СА :

УЧЕНИЦИТЕ ОТ  1 А, Б, В, Г, Д, Е  КЛАС

2 А, Б, В КЛАС

 4 А, Б, В, Г, Д, Е  КЛАС. 

ВТОРА СМЯНА :

2 Г, Д, Е КЛАС

3 А, Б, В, Г, Д КЛАС


5 – 8 клас – ПЪРВА СМЯНА

9 – 12 клас – ВТОРА СМЯНА