„Да направим училището по- привлекателно за младите хора”

Еразъм+ Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”