Е Р А З Ъ М  +

Ключова дейност 1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование“

 

2014-1-BG01-KA101-000311  „Мотивация, квалификация, реализация- основни фактори за управлениe на промените в образованието”

В периода 01 Юли 2014г. –  30 Юни 2015г. 32.СОУ „Свети Климент Охридски” е Бенефициент по Програма „Еразъм +” на тема: „Мотивация, квалификация, реализация – основни фактори на управление на промените в образованието”, към Център за развитие на човешките ресурси. В периода ще бъдат осъществени 29 мобилности на учители от училището.