2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

На 23.10.2020 г. се проведе заключителното публично събитие по проекта AutoSTEM.