Запознаване на ученика и неговите родители (настойници,попечители,представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) с оценената изпитна работа на ученика от НВО в края на VII и на Х клас през учебната 2020/2021г.

 

Условия и ред за запознаване на ученика и неговите родители (настойници,попечители,представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) с оценената изпитна работа на ученика от НВО в края на VII и на Х клас през учебната 2020/2021г.

Срок за запознаване с оценените изпитни работи – от 30.06.2021г. до 02.07.2021г. включително – от 08:30ч.до12:30ч. и от 14:30 до 18:30ч.

Място за запознаване с оценените изпитни работи:

  • БЕЛ VII и Х клас – ПГЕА, район„ Овча купел", бул.„Овчакупел" 1
  • математика VII и Х клас – СПГЕ„ДжонАтанасов", район„ Изгрев", ул.„РайкоАлексиев" 48
  • чужди езици VII и Х клас – 18.СУ„УилямГладстон", район„Възраждане",ул. „Пиротска"№68.