Заявления за участие във второ класиране – 1 клас

 

Уважаеми родители, 

Заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас се подават от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч. в стая 8 при наличие на обявени свободни места след края на първо класиране на 08.06.2020 г.  в 18.00 часа.