Изпити за проверка на способностите

ВАЖНО! Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година,

 Ви информираме, че от 26.05.2020 г. до 28.05.2020 г. ще се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт).

Заявленията ще се приемат с входящ номер сканирано онлайн или в канцеларията на 32.СУИЧЕ .

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

За училищата към Министерство на културата и Министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.