Изпити за самостоятелна форма на обучение

Изпити за самостоятелна форма на обучение:

Изпит

Дата

Начало на изпита / час /

Немски език

28.05.2021г.

10.00

Химия и ООС

01.06.2021г.

12.00

Физика и астрономия

03.06.2021г.

10.0

География и икономика

07.06.2021г.

10.30

Изобразително изкуство

09.06.2021г.

14.00

Български език и литература

11.06.2021г.

09.00

Математика

14.06.2021г.

10.00