Изпращане на ВИПУСК 2021 на 11.05.2021г. от 12.30ч.!!!

 Изпращане на ВИПУСК 2021 на 11.05.2021г. от 12.30ч.!!!

 

Задължително е присъствието само на паралелките от 11. и 12. клас поради епидемичната обстановка.

 

План на изпълнение:

 

  1. 11.30 ч. – ЧК  само за 12. клас;      
  2. 12.20 ч. – 11. клас с класните ръководители заемат местата в училищния двор;
  3. 12.30 ч. – Начало на тържеството.