Кабинети – от 18.02.- 02.03.2021г

Присъствена форма на обучение от 18.02.- 02.03.2021г.- началото на блоковете се запазва

За класовете в ОЕСР – началото на блоковете също се запазва!

 

Клас

Смяна

Начало

Край

Етаж

Кабинет

5.А клас

Втора

13,30

19,30

втори

200

5.Б клас

Втора

13,30

19,30

втори

201

5.В клас

Втора

13,30

19,15

втори

202

5. Г клас

Втора

13,30

19,30

втори

203

5. Д клас

Втора

13,30

19,30

втори

204

5. Е клас

Втора

13,30

19, 30

втори

205

5. Ж клас

Втора

13,30

19,30

втори

206

10. А клас

Първа

7,30

13,15

първи

101

10.Б клас

Първа

7,30

13,15

първи

102

10. В клас

Първа

7,30

13,15

първи

103

10. Г клас

Първа

7,30

13,15

първи

104

10.Д клас

Първа

7,30

13,15

първи

105

10. Е клас

Първа

7,30

13,15

първи

100

11.А клас

Първа

7,30

13,15

втори

200

11. Б клас

Първа

7,30

13,15

втори

201

11. В клас

Първа

7,30

13,15

втори

202

11. Г клас

Първа

7,30

13,15

втори

203

11. Д клас

Първа

7,30

13,15

втори

204

11. Е клас

Първа

7,30

13,15

втори

205

 

втори