Кандидатстване – ЦДО

За учебната 2021-2022 година целодневната организация на обучение ще се осъществява както следва :

 

ОРГАНИЗАЦИЯ :

І  клас – 6 полуинтернатни групи

ІІ  клас – 4 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 100 

ІІІ клас – 3 полуинтернатна група с максимален брой ученици 75

ІV клас – 3 полуинтернатна група с максимален брой ученици 75

 

За ученици, чиито учебни часове са първа смяна, занятията в ГЦО се провеждат непосредствено след учебните часове до 17.30 ч. Дежурна група се сформира до 18.00 ч.

За ученици, чиито учебни часове са втора смяна, занятията в ГЦО се провеждат от 8.20 ч. до 13.20 ч.

Всички ученици  имат  възможност за обяд в училищния стол.

 

ГРАФИК ПО ПРИЕМА

18 май – 31 май 2021 г. –  прием на заявления. Във връзка с противоепидемичната обстановка, заявления ще се приемат само по електронен път, на kl_ohridski32@school32.com .  Ще получите входящ номер в първия работен ден след подаването.


ВАЖНО! Заявления, подадени извън периода 18.05.2021 г – 31.05.2021 г., не получават входящ номер и не се разглеждат.

08 юни 2021 г. – персонално обявяване на  класираните ученици по групи чрез класните ръководители в Школо.

  

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

 

1.СОЦИАЛНИ  КРИТЕРИИ :

-многодетно семейство – 4т.

-дете с един родител / сирак, полусирак / – 4т.

-дете от социално слабо семейство  – 4 т.

2.УЧЕБНА  ДЕЙНОСТ:

 Резултати от учебния процес

– за незадоволителни резултати – 3 т.

– добри резултати – 2т.

– отлични резултати – 1 т.

Умения за самостоятелно справяне

– липса на умения и необходимост от постоянна подкрепа – 3 т.

– ниски умения  за самостоятелно справяне – 2 т.

– справя се самостоятелно – 1т.

3.ЗАБЕЛЕЖКИ, СВЪРЗАНИ С ПОВЕДЕНИЕ  И  ДИСЦИПЛИНА :

/ вземат се предвид отразените забележки за поведение и дисциплина в ел. дневник на класа и ГЦО, ако детето е посещавало такава в предходната година /

-без забележки – 6 т.

-до 3 забележки – 3 т.

-над 3 забележки – 0 т.