Класиране за обявеното свободното място в VIII клас за учебната 2021/2022г.

 I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО МЯСТО В 8 КЛАС НА 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА:


 

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

 

1

302.5

  115  / 01.10.2021 г.

2

288

  129  / 04.10.2021 г.

3

246.5

  146  / 05.10.2021 г.

4

400.5

  148  / 05.10.2021 г.

5

270

  155 / 05.10.2021 г.

6

224.5

  157 / 05.10.2021 г.

7

202

  162 / 06.10.2021 г.

 

 

 

II.  Класиран:

  •  вх.№ 148 /05.10.2021 г. с бал 400.5

     

III. ЗАПИСВАНЕ – НА 07.10.2021 г.