КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

Номер

Бал

 

Входящ номер–

32. СУИЧЕ

1

427,5

3341 /10.08.2021 г.

2

403,5

3347 /10.08.2021 г.

3

400,5

3338  /10.08.2021 г.

4

372,5

3346 /10.08.2021 г.

5

358,5

3336  /10.08.2021 г.

6

328,5

3345  /10.08.2021 г.

7

318,5

3343 /10.08.2021 г.

8

289

3337  /10.08.2021 г.

9

288

3340  /10.08.2021 г.

10

239,5

3334 /10.08.2021 г.

11

224,5

3342 /10.08.2021 г.

12

213,5

3339 /10.08.2021 г.

13

202

3333 /10.08.2021 г.

 

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

ПРОФИЛ

1

427,5

3341 /10.08.2021 г.

Чужди езици АЕ/ФЕ

2

403,5

3347 /10.08.2021 г.

Чужди езици АЕ/НЕ

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  – 11.08.2021 г. от 09.00 до 12.00 ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ.