КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМАНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА:

 

БАЛ


ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ


1

159

3273   / 11.08.2020 г.

2

163

3261   / 11.08.2020 г.

3

186

3307 / 11.08.2020г.

4

190.5

3267   / 11.08.2020 г.

5

194

3266  / 11.08.2020 г.

6

209,5

3314 / 11.08.2020г.

7

214

3306 / 11.08.2020г.

8

222.5

3272  / 11.08.2020 г.

9

224

3303 / 11.08.2020г.

10

224

3299 / 11.08.2020г.

11

225

3298 / 11.08.2020г.

12

231

3304 / 11.08.2020г.

13

232

3262  / 11.08.2020 г.

14

232

3312 / 11.08.2020г.

15

234

3280 / 11.08.2020г.

16

236.5

3283 / 11.08.2020г.

17

238

3265 / 11.08.2020г.

18

241

3288 / 11.08.2020г.

19

247

3282 / 11.08.2020г.

20

251

3278 / 11.08.2020г.

21

255.5

3302 / 11.08.2020г.

22

258.5

3279 / 11.08.2020г.

23

260

3276 / 11.08.2020г.

24

267.5

3295 / 11.08.2020г.

25

273

3293 / 11.08.2020г.

26

275.5

3275 / 11.08.2020г.

27

282

3277  / 11.08.2020г.

28

297.5

3270 / 11.08.2020г.

29

302.5

3305 / 11.08.2020г.

30

307.5

3263 / 11.08.2020г.

31

307.5

3264 / 11.08.2020г.

32

308.5

3309 / 11.08.2020г.

33

309.5

3290 / 11.08.2020г.

34

310

3294 / 11.08.2020г.

35

311

3287 / 11.08.2020г.

36

318

3292 / 11.08.2020г.

37

318

3297 / 11.08.2020г.

38

319

3274 / 11.08.2020г.

39

335.5

3285 / 11.08.2020г.

40

342

3291 / 11.08.2020г.

41

346

3268 / 11.08.2020г.

42

348

3296 / 11.08.2020г.

43

360

3281 / 11.08.2020г.

44

361.5

3269 / 11.08.2020г.

45

363.5

3316  / 11.08.2020 г.

46

365.5

3286 / 11.08.2020г.

47

374

3313  / 11.08.2020 г.

48

380

3308 / 11.08.2020г.

49

381

3315  /  11.08.2020г.

50

404

3310 / 11.08.2020г.

51

416

3300 / 11.08.2020г.

 

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМАНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА

БАЛ


ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ


ПРОФИЛ

1

416

3300   / 11.08.2020 г.

Чужди езици – АЕ;НЕ

2

404

3310    / 11.08.2020 г.

Чужди езици – АЕ;ИЕ

3

381

3315    / 11.08.2020 г.

Чужди езици – АЕ;НЕ

4

380

3308   / 11.08.2020 г.

Чужди езици – АЕ;НЕ

5

374

3313   / 11.08.2020 г.

Чужди езици – АЕ;РЕ

6

365.5

3286   / 11.08.2020 г.

Чужди езици – АЕ;РЕ

7

363.5

3316  / 11.08.2020 г.

Чужди езици – АЕ;РЕ

8

361.5

3269  / 11.08.2020 г.

Чужди езици – АЕ;ФЕ

9

360

3281  / 11.08.2020 г.

Чужди езици – АЕ;РЕ

 

 

III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  – 12.08.2020 г. от 12.30. ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за записване: 

1. Оригинал на свидетелството за основно образование или на удостоверението за признато основно образование за учениците от училища на чужди държави.

2. Имунизационен паспорт с отразени ваксини по дати на имунизациите– 15.09.2020

3. Акт за раждане /копие/.

4. Документи, които се предоставят на място от Комисията в 32.СУИЧЕ

   √ Заявление до директора;

   √ Справка за новоприет ученик;

   √ Декларация-съгласие за обработване на лични данни.