КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И СТАИ ЗА ЧАС НА КЛАСА УЧЕБНА 2019-2020 Г.

Клас/Паралелка

Класен ръководител

Стая

5 а

Татяна Александрова Атанасова

202

5 б

Рая Цветанова Ганева

300

5 в

Мартина Георгиева Евгениева

503

5 г

Евгения Бориславова Христова

204

5 д

Венислава Димитрова Гегова

7

5 е

Елена Михайлова Колева

303

 

 

 

6 а

Диана Василева Соколова

403

6 б

Борислава Бориславова  Петрова

203

6 в

Светла Николова Банчева

501

6 г

Людмила Александровна Павлова

401

6 д

Антоанета Станиславова Милушева

206

6 е

Юлия Георгиева Николова – Георгиева

302

 

 

 

7 а

Таня Радева Белясин

304

7 б

Ива Петрова  Петрова

504

7 в

Веселина Стефанова Павлова – Найденова

201

7 г

София Василева Дюлгерова

200

7 д

Галина Красимирова Веселинова

604

7 е

Веселина Максимова Дамянова

305

7 ж

Гергина Великова Николова

502

 

 

 

8 а

Цвете Миткова Жекова-Стефанова

100

8 б

Емилия Боянова Христова

105

8 в

Катя   Бениамин  Милева

102

8 г

Катерина Христова Николова

104

8 д

Любка Викторова Чолашка

101

8 е

Румяна Захариева  Никифорова

103

 

 

 

9 а

Емилия Петрова Богева

304

9 б

Ивайло Валентинов Найденов

604

9 в

Виолетка Стоянова Петрова

200

9 г

Даниела Бранимирова Симеонова

101

9 д

Илвие Абипова  Конедарева

205

9 е

Ирина Петрова Андонова

504

 

 

 

10 а

Борислава Бориславова Русинова

503

10 б

Петър Йорданов Алексиев

202

10 в

Ренета Александрова Великова

206

10 г

Валя Вангелова Кусева

302

10 д

Диляна Петрова Филипова

606

10 е

Юлиян Петров Топалов

300

 

 

 

11 а

Весела Цолова Радкова

305

11 б

Ева  Ценова Радева

603

11 в

Любина Николаева Иванова

103

11 г

Любомира Велизарова Любенова

5

11 д

Петър Тонев  Михайлов

203

11 е

Даниела Ангелова Атанасова

301

 

 

 

12 а

Ралица Любенова Карлова

100

12 б

Румяна Кирилова Данева

601

12 в

Вера Петрова Цвеова

303

12 г

Десислава Руменова Петрова

201

12 д

Йордан Петков Йорданов

605

12 е

Елена Тодорова Вретенарова

602