Класни стаи 2020-2021 учебна година

 

 

 

Във връзка със заповед №РД 01-355/18.05.2021г. и заповед на Директора на 32.СУИЧЕ заповед №РД 1866/28.05.2021г. от 31.05.2021г. да се осъществява присъствено обучение на всички ученици от 5. до 11. клас при спазване на следния график:

 

Класни стаи 2020-2021 учебна година


II-смяна

I-смяна

5


7100

 

 9е

101

102

103

104

105

200

10а

201

10б

202

10в

203

10г

204

10д

205

10е

206300

11а

301

11б

302

11г

303

11в

304

11д

305

11е

401402403404405406501

Занимални ЦДО


502503

Занимални ЦДО

Занимални ЦДО

504

Занимални ЦДО

Занимални ЦДО

505


601


602


603


604


605


606