Международно състезание World’s Scholar Cup 2021 (WSC)

 Международно състезание World's Scholar Cup 2021 (WSC)

На 12.06. и 13.06.2021г. ще се проведе регионален кръг на международното състезание World's Scholar Cup 2021 по следния график. Участниците трябва да бъдат в 09:00 часа в сградата на ЧСУ "Свети Георги", бул. „Никола Й. Вапцаров“ 47  гр. София here.

Учениците от 32.СУИЧЕ тръгват от училище  с придружаващи учители в 08:00 часа в двата дни на състезанието (пътува се с метро) и ще бъдат върнати до училище в 18:30 часа на 12.06.2021г., а на 13.06.2021г. около 19:30 часа. Участниците от V и VI клас са облечени с училищна униформа, а тези от VIII клас с подходящо облекло.

 Участниците трябва да имат  устройство с  достъп до Интернет, химикал, молив с гума и листове за писане.

Задължително е носенето на лични предпазни средства. Препоръчително е всеки ученик да има резервна маска, личен дезинфектант и дезинфектиращи кърпички за ръце.