Многознайко – състезание по английски език

На 20.12.2018г. ще се проведе състезание по английски език "Многознайко" за учениците от 1 до 7 клас в обратната смяна на участниците. Такса за участие 8 лв.