Национален кръг на олимпиадата по гражданско образование

 На 08.05.2021г. в 32.СУИЧЕ „Св.Кл. Охридски“ ще се състои националния кръг на олимпиадата по гражданско образование за област София- град.

Участниците да се явят в сградата на училището не по- късно от 08.30ч.