Национален кръг на състезанието по английски език KGL 2020 на Асоциацията на Кеймбридж училищата

 Националният кръг на състезанието по английски езикKGL2020 на Асоциацията на Кеймбридж училищата ще се проведе на 26.09.2020 г.(събота) с начало 11.00 ч. 

в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София.

 

Правила за провеждане на състезанието.

1.      Учениците трябва да бъдат в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, София 1113, ул. "Латинка" №11, в 10.15 ч. на 26.09.2020 г. Начало на състезанието 11.00 ч.

2.      Влизането в сградата ще се осъществява от два входа. Вход от улица „Латинка“ № 11 и вход от ул. „Райко Алексиев“ (от училищния двор).

3.      Задължително е носенето на лични предпазни средства (маски или медицински шлемове) в общите помещения на сградата (коридори, тоалетни, училищен стол и бюфети) от ученици, квестори и учители.

4.      Препоръчително е всеки ученик да има резервна маска, личен дезинфектант и дезинфектиращи кърпички за ръце.

5.      На всеки участник ще бъде измервана температурата преди влизане в сградата на училището.

6.      Родителите на учениците няма да бъдат допускани в сградата на училището.

7.      Участниците са длъжни да дочакат приключване на състезанието по местата си в стаите, независимо дали са предали тестовете си по-рано от крайния час.

8.      След приключване на състезанието участниците са длъжни да напуснат веднага сградата на училището и ако трябва да изчакат преподавателите си, да го направят в училищния двор.

9.      Задължително е носенето от учениците на документ, с който да могат да се легитимират, както и два черни химикала.

10.   В двора на училището няма да бъде разрешено паркиране на превозни средства. Родители и придружители трябва да предвидят други възможности за паркиране.