НВО – 7 клас

На 17.06.2019 год. и 19.06.2019 год. от 9.00 часа ще се проведе НВО за 7 клас по БЕЛ и математика. Учениците да се явят пред сградата на училището не по-късно от 8.30 часа, като носят документ за самоличност и служебна бележка.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА