ОБЛАСТЕН КРЪГ – дати

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ

 

 

Ученическаолимпиада

 

Класове

Бройсъстеза- телнигрупи

 

Време напровеждане

Знам и мога

IV

 

1

27.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Български език илитература

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

 

6

07.03.2021 г.

Начало 9:00 ч

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

07.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

20.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

14.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

14.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Руски език

V,VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

 

8

06.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

14.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Математика

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI иХII

 

9

13.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII,IX – X,XI – XII

 

5

06.02.2021 г.

Начало 13:00 ч.

Информационнитехнологии

V – VII, VIIІ – Х, ХІ– ХІІ

3

до 07.03.2021 г.

Лингвистика

V,VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

 

8

12.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Философия

VIII –ХII

 

1

07.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

История ицивилизации

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

 

8

28.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Географияи икономика

V, VІ, VІІ, VІІІ -ІХ, Х,XI – ХІІ

 

6

27.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Гражданскообразование

I – IV, V – VIII, IX – ХІІ

3

до 19.03. 2021 г.

Физика

VII,VIII,IX, X, XI, ХII

 

6

20.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Астрономия

V – VI, VII – VIII, IX –X, XI – ХII

 

4

14.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII,IX, X и ХI – ХII

 

5

13.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Биология и здравно образование

VII, VIII,IX, X и ХI – ХII

 

5

21.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Техническочертане

VII – VIII иIX – ХII

 

2

13.03.2021 г.

Начало 9:00 ч.