Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, за класираните учениците от 32.СУИЧЕ, ще се проведе на 23.02.2020 г. от 9:00 часа в 73 СУ „Владислав Граматик“, район „Триадица”, ул.“Георги Измирлиев“ № 2.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка!

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и чертoжни инструменти.