Областен кръг на Олимпиадата по български език и литература от 9:00 ч на 07.03 2021 г.

Областен  кръг на Олимпиадата по български език и литература от 9:00 ч на 07.03 2021 г.

•        За учениците от V клас от всички райони в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24

•        За учениците от VІ клас от всички райони в 20. ОУ „Тодор Минков“, ул. „Kняз Борис” № 27

•        За учениците от Х клас от всички райони в 39. СУ „Петър Динеков“,  ж.к. Младост 2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6

 

 

На 7 март 2021 г. /неделя/ всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност и при спазване на противоепидемичните мерки. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и с изпитния формат. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикалка.