Областен кръг на олимпиадата по физика

 

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на23.02.2020 год. от 14:30 часа. Продължителност за всички възрастови групи – 4 астрономически часа. Домакин на олимпиадата, за класираните ученици от 32.СУИЧЕ е 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“, район „Триадица”, ул.“Георги Измирлиев“ № 2.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 13:45 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 14:10 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка!

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и чертoжни инструменти –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир)