Областeн кръг на олимпиадата по английски език

Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 7 февруари 2021 г., неделя, от 14.00 часа. Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят на 7 февруари 2021 г., неделя в 13:30 ч.в училището домакин, при спазване на всички противоепидемични  мерки, с документ за самоличност и химикал. Времето за провеждане на областния кръг е 4 (четири) астрономически часа.

Класираните за областния кръг ученици от VIIІ клас следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 63.

Класираните за областния кръг ученици от IХ клас  следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в СПГЕ „Джон Атанасов“,  район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ 48.

Класираните за областния кръг ученици от X клас следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. във  II АЕГ „Томас Джеферсън“, район Триадица, ул. „Траянова врата“ №26.

Класираните за областния кръг ученици от ХI и ХIІ клас  следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в Първа АЕГ, район Оборище, бул. „Kняз Александър Дондуков“ 60.


Областният кръг на олимпиадата по руски езикще се проведе на 6 февруари 2021 г., събота, от 09.00 часа. Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят в 08:30 ч.в 35. СЕУ „Добри Войников“, ул. Д. Войников № 16 при спазване на всички противоепидемични  мерки, с документ за самоличност и химикал.