Областeн кръг на олимпиадата по география и икономика

Областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 27.02.2021 г. (събота) от 09:00 часа в следните училища-домакини:

– 12 СУ„Цар Ив. Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2“ № 72 – за учениците от шеста състезателна група (11-12. клас);

– 21 СУ„Хр. Ботев“, район „Лозенец“, ул. „Люботрън” № 12 – за учениците от втора състезателна група (6. клас);

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в 08:00 ч. в определените за съответния клас училища-домакини при спазване на определените противоепидемични  мерки, като носят със себе си документ за самоличност – лична карта или ученическа лична карта.