Обмен с училище 525 от Санкт Петербург, Русия

 

През месец април, 2020 година ще се осъществи обмен с училище 525  от Санкт Петербург, Русия.В обмена могат да участват ученици от 8 и 9 клас през учебната 2019 / 2020 учебна година. Учениците желаещи да се включат в обмена е необходимо да:

  • напишат мотивационно писмо в което да изложат мотивите си за участие в културния обмен и с какво този обмен ще допринесе за личностното им развитие.


  • попълнят анкета с въпроси отнасящи се до лични данни, интереси, хранителни предпочитания и др.

(анкетата можете да изтеглите от тук)

Крайният срок за подаване на горепосочените документи е 01.03.2020 г.
При интерес от ваша страна, за подробна информация и подаване на попълнените документи можете да свържете  с:

 г-жа Ирина Андонова на e-mail : irina1024@abv.bg
 г-жа Росанка Гогова на e-mail : rosigogova@gmail.com