Обучение online

 

От 16.03.2020 год. учебните занятия ще се провеждат online според учебната програма /да се спазва стриктно седмичното разписание/. Всички ученици трябва да се регистрират в срок до 15.03.2020 год. в избраната от учителя по съответния предмет платформа. Информация ще получите чрез Shkolo.bg.