ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧК 15.09.2020 г.

 

ОТКРИВАНЕ  НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧК

15.09.2020 г.

Вход 1 (ул. „Софроний Врачански“)

Вход 2 (ул. „Софроний Врачански“- Агролеспроект)

Вход 3 (бул. „Христо Ботев“)

Тържественото откриване на учебната година в двора на училището е само за учениците от 1., 5. и 8. клас.

Всички ученици от 1.-4. клас влизат и излизат от сградата през вход 3. Класните ръководители посрещат учениците на входа.

I клас – учениците идват в училище от 9.40 до 9.55 ч., придружени от един родител.

Тържеството на двора 10.00 – 10.20 / 10.30/ влизат в класните стаи за ЧК до 11.10 ч.

IV клас

IVа,г,ж – ЧК  от 8.30 до 9.00 ч.

IVб, д – ЧК  от 8.40 до 9.10 ч.

IVв, е, – ЧК  от 8.50 до 9.20 ч.

Напускане на сградата на учениците от IV клас до 9.25 ч.

II клас

IIа,б,в – ЧК от 9.00 ч. до 9.30 ч.

IIг, д – ЧК от 10.40 ч. до 11.00 ч.

Напускат сградата по най-бързия начин.

III клас

IIIа, г – 10.50 – 11.20 ч.

IIIб, д – 11.00 – 11.30 ч.

IIIв,е – 11.20 – 11.50 ч.


Начало на тържеството за ученицитеот  5. клас – 10.45 ч. в двора на училището. Влизане и излизане от сградата на училището през вход 2. Класните ръководители отвеждат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

Час на класа за 5. клас – 11.20 – 12.00 часа

Влизане и излизане от сградата на училището за учениците от 6. и 7. клас през  вход 1. Класните ръководители посрещат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

Час на класа за 6. клас – 8.30 –  9.10 часа

Час на класа за 7. клас – 8.40 –  9.20 часа


Начало на тържеството за учениците от  8. клас – 11.15 ч. в двора на училищетоВлизане и излизане от сградата на училището през вход 3. Класните ръководители отвеждат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

Час на класа за 8. клас – 11.30 – 12.10 часа


Влизане и излизане от сградата на училището за учениците от  9., 10. и 11. клас през  вход 1. Класните ръководители посрещат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

Час на класа за 9. клас –  9.00 –  9.40 часа

Час на класа за 10. клас – 9.30 – 10.10 часа

Час на класа за 11. клас – 10.00 – 10.40 часа

Влизане и излизане от сградата на училището за учениците от  12. клас през  вход 2. Класните ръководители посрещат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

Час на класа за 12. клас – 9.00 – 9.40 часа