Откриване на учебната 2019/2020година – 16.09.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За откриване на учебната 2019/2020година – 16.09.2019г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

1. клас–  9.30часа класните ръководители чакат децата в малкия двор.

 Първа смяна– 9.15часа в класните стаи

2 „а”, 2 „б”, 2 „в”, 3”а”, 3”б”, 3”в”, 3”г”, 3”д”, 3”е”, 3 „ж”

Втора смяна– 9.45 часа строени в големия двор

2 „г”, 2 „д”, 2 „е”, 4 „а”, 4 „б”, 4 „в”, 4 „г”, 4 „д”, 4 „е”4 „ж“; ЧК след тържеството

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

        5, 6 и 7. клас– в 9.45 часастроени в големия двор на разчертаните за тях места. Учениците от 5, 6 и 7. клас ще проведат ЧК след тържеството.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

       8. клас (подготвителни) – в 9.00 часа класните ръководители с табелки чакат класовете в малкия училищен двор и се качват за ЧК. В 9.45 часа осмите класове слизат и се нареждат по азбучен ред на стълбите към фоайето.

        9. клас и 10. клас– 9.30 часа в класните стаи ЧК. В 9.50часа се  строяват в големия двор на разчертаните места за тържеството.

        11. клас и 12. клас– 9.30 часа в двора на училището


Начало на тържеството – 10часa